Lopke


Wie is Lopke?
Met het project "Lopke" wil het LOP Aarschot* werken aan gelijke onderwijskansen voor ELK kind. LOP Aarschot werkt samen met alle basisscholen van Aarschot met al hun leerkrachten en kinderen, de Stad Aarschot, jeugdschrijvers, muzikanten, tekenaars, handelaars, vele enthousiaste medewerkers van verschillende diensten, verenigingen.
 
* Lokaal Overlegplatform Aarschot