Toeka

Wie is nu eigenlijk Toeka? Wat is Toeka?

De term Toeka heeft een dubbele betekenis. Toeka is de naam van een speelse vogel die heel wat beleeft doorheen verhalen en activiteiten. Hij wil kinderen laten stilstaan bij hun denken, hun houding en hun gedrag door ze mee te nemen naar een wereld vol verrassingen, fantasie en magie. Daarnaast moedigt hij de kinderen aan om samen met de juf of de meester op een speelse manier sociale vaardigheden te oefenen.
Toeka is tevens de naam van het totale programma dat tot doel heeft de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen vanaf de eerste kleuterklas te stimuleren om het algemeen welbevinden van kinderen te verhogen. Op die manier kunnen wij als school naast het schoolse leren ook aandacht besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kinderen.

 


Elke klas werkt per jaar twee thema's uit
:
Eerste kleuterklas: Durven ontdekken & Afpakken
Tweede kleuterklas: Vertrouwen & Wat is stout zijn?
Derde kleuterklas: Wat is liegen? & Wat betekent schuld?
Eerste leerjaar: Zorg dragen voor & Samen plezier maken
Tweede leerjaar: Mag ik meespelen? & Rekening houden met elkaar
Derde leerjaar: Is wat ik zie en hoor ook echt zo? & Openstaan voor anderen
Vierde leerjaar: Anderen waarderen & Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Vijfde leerjaar: Hoe komt mijn gedrag over bij anderen? & Omgaan met ontgoochelingen
Zesde leerjaar: Samenwerken & Een eigen menig vormen

 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier als school een belangrijke bijdrage leveren in het stimuleren van de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen.

Groetjes vanwege het Toeka-team.