Inschrijvingen

Inschrijvingen 2021-2022 (geboortejaar 2019 en ook andere klassen)
Kennismaking met de school?


Heb je interesse in onze school en zou je de school eens willen bezoeken?
Dat kan elke dag! Voor nieuwe gezinnen maken we graag tijd om kort de werking van onze school voor te stellen en aansluitend een rondgang te maken doorheen de school.
Graag een seintje via mail naar directie@ourodenberg.be of per telefoon op 016/56 12 58 of 0478/91 20 10 (Davy) of 0472/27 15 63 (Nicole).

De inschrijvingen van alle kindjes geboren in 2019 (ook al kunnen ze tijdens het schooljaar 2021-2022 niet meer instappen) en nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 verlopen als volgt:

. voorrangsperiode broers/zussen en kinderen personeel (vanaf 1 maart 9 uur t.e.m. 14 maart 17 uur):  kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van het personeel kunnen ingeschreven worden

. inschrijvingen voor iedereen - sociale mix (vanaf 17 maart 9 uur t.e.m. 30 maart  17 uur): 
alle Aarschotse scholen streven naar een juiste verhouding tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen*. Deze manier van werken verhoogt de gelijke kansen voor alle kinderen.

 . opvisperiode: 
tijdens deze periode nemen de scholen contact met de leerlingen die in de wachtrij staan (=  uitgestelde inschrijving) om hen definitief in te schrijven of een weigeringsdocument te bezorgen.

. vrije inschrijvingsperiode (vanaf 20 april 2021):
vrije inschrijvingen van de resterende plaatsen


Wegens corona verlopen de inschrijvingen uitsluitend digitaal.
Wie niet in de mogelijkheid is om online in te schrijven, mag op 17 maart  vanaf 9 uur telefoneren naar de school op 016/56 12 58.
Samen met jou aan de telefoon vullen wij dan het online registratieformulier in.
Via volgende link kom je bij het registratieformulier terecht:
 www.ourodenberg.be/onlineinschrijvingen
Na het invullen van alle velden*, klik je op 'verzenden'.
De school krijgt een melding en jij krijgt een bevestiging van de registratie.
 
Nadien neemt de school via mail contact op om de inschrijving te bevestigen en de nodige documenten in orde te brengen (indien een leerjaar volzet is, neemt de school ook contact op om samen mogelijke oplossingen te bespreken).
 
Hieronder kan je een overzicht vinden van de gegevens die online dienen ingevuld te worden, zodat je op dat moment al de gegevens bij de hand hebt.
 
Wie vragen heeft, mag ons steeds contacteren via mail of telefoon.
Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen.
(Er wordt vanuit de overheid gevraagd om het hoogst behaald diploma van de moeder aan te duiden)


Nodige gegevens online inschrijving
Contactgegevens moeder
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Emailadres
* Telefoonnummer

Contactgegevens vader
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Emailadres
* Telefoonnummer

Gegevens kind
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Geslacht
* Nationaliteit
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Rijksregisternummer
* Inschrijving voor volgende klas in 2021-2022
- onthaalklas
- 1 ste kleuterklas
- 2 de kleuterklas
- 3 de kleuterklas
- 1 ste leerjaar
- 2 de leerjaar
- 3 de leerjaar
- 4 de leerjaar
- 5 de leerjaar
- 6 de leerjaar

Andere gegevens
* Hoogst behaald diploma van moeder
- lager onderwijs niet afgewerkt
- lager onderwijs afgewerkt
- lager secundair afgewerkt
- hoger secundair afgewerkt
- hoger onderwijs afgewerkt (bachelor, master, ...)

* Geniet het gezin reeds een schooltoeslag?
* Is er een verslag voor het buitengewoon onderwijs?
* Wij zijn akkoord met het pedagogisch project (visietekst) en het schoolreglement (zie
website van de school)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Info over vrije plaatsen: zie website www.naarschoolinaarschot.be

*(Niet)indicatorleerlingen: kind geniet niet/wel van schooltoelage
                                       mama heeft wel/niet diploma secundair onderwijs