Schoolteam

Directie
Davy Heremans

Kleuterleidsters
juf Annick (K0 - 2,5-jarige kleuters)
juf Els (K1 - 3-jarige kleuters)
juf Joske (K2A - 4-jarige kleuters)
juf Karlien (K2B - 4-jarige kleuters)
juf Griet (K3A - 5-jarige kleuters)
juf Lore (K3B - 5-jarige kleuters)
juf Liesbeth R (zorgjuf en ondersteuning)

Kelly Van Hove en Marijke Boeckx (kinderverzorgsters)

Onderwijzers
juf Christine (1A)
juf Liesbeth (1B)
juf Petra (2A)
meester Niels (2B)
juf Peggy (3A)
juf Indra (3B)
juf Saartje (4A)
juf Monique (5A)
juf Phybi (5B)
juf Eva (6B)
juf Ruth (zorgleerkracht, ondersteuning 4-6)
juf Ellen (zorgleerkracht)
juf Sofie J (zorgleerkracht)

Nina Carmen (beleidsondersteuner - zorgcoördinator - schoolmentor - praatjuf)
Heidi Goossens (leerkracht lichamelijke opvoeding)
Branco Rubenschuh (leerkracht lichamelijke opvoeding)
Layla Sempels en Vanessa Vandamme (secretariaatsmedewerkers)
Bart Pauwels en Marie Maes (ICT-coördinator)
Maja Aerts, Sabrina Pelgrims (onderhoudspersoneel)
Marina Nijs (keuken- en onderhoudspersoneel)