Schoolreglement

 

Vanaf het schooljaar 2009-2010 opteren wij er voor om, als MOS-school, het nieuwe schoolreglement niet meer op papier uit te geven, maar het te publiceren op onze website.
Dit heeft ook nog een andere reden. Alle wettelijke bepalingen, waar wij als school niets aan kunnen veranderen, zijn opgenomen in een apart deel (deel 2). Dit deel wordt door het Verbond van het Katholiek Onderwijs constant up-to-date gehouden, zodat er geregeld aanpassingen aan gebeuren. Via de website kunnen wij zo steeds beschikken over de recentste gegevens. Ook ons opvoedingsproject (deel 1) en ons schooleigen reglement (deel 3) vindt u hieronder, evenals een bundel met documenten (deel 4) (die echter meestal voor de school bestemd zijn). Zo kunnen wij, uiteraard na goedkeuring door de schoolraad, ook in deel 3 wijzigingen aanbrengen, zonder met aanvullingen te moeten werken én zonder voor iedereen de volledige bundel te moeten afdrukken.
Ouders die om één of andere reden toch nog de volledige bundel op papier wensen, kunnen uiteraard nog een exemplaar verkrijgen op eenvoudige vraag.

 

Deel 1: visietekst (PDF)

 

Deel 2: infobrochure onderwijsregelgeving (PDF)

 

Deel 3: schoolreglement (PDF)